Flyghjalp-logo-2.png

Blev du inte ombokad efter en inställt flygning, och fick du själv köpa nya biljetter?

Flygbolaget skall ge möjligheten att omboka dig till en liknande ersättningsresa till din destination, med nästa kommande flygavgång och vilket flygbolag som helst – innan du köper en ny biljett själv. Om du kan bevisa med att du har gett flygbolaget möjlighet för detta, har du krav på återbetalning av den nya biljett som du själv var tvungen att köpa.

Bevismaterial, som visar försökt på kontakt med flygbolaget, för att bli ombokad:
Om du har bevis för att du har försökt komma i kontakt med flygbolaget för att bli ombokad, utan lycka, via mail, chatt, messenger, telefon eller annan väg, kan du gömma beviset för detta kontaktförsök. Bevismaterial kan vara utskrift eller skärmbilder, e-mails, messenger-meddelanden, SMS och screenshot av telefonsamtal på din smartphone, som visar att du har försökt kontakta flygbolaget på det datum flyget blev inställt. Om du har en mail eller SMS från flygbolaget där det står att flygbolaget inte vill omboka dig, är detta också ett bevis på att du är berättigad till återbetalning av din nya biljett, du själv fick köpa.
Skicka oss kvitteringen på den nya biljett, samt bevismaterial på försök i kontakt med flygbolaget.

Har du fått din ursprungliga, inställda resa återbetalt?
Även om du har fått den ursprungliga resan återbetalt, är du berättigad till att få differensen på den ursprungliga biljett och den nya biljetts pris återbetalt, om du inte blev erbjuden en ombokning. Se till att vi har kvitteringar på både din ursprungliga– och nya biljett, samt bevis för att flygbolaget inte ville omboka dig och att du har försökt få kontakt med dem. När du skickar mail med bevismaterial och kvitteringar, meddela oss om du har fått den ursprungliga biljetten återbetalt, om så är fallet.

Passagerarrättigheter Blev du inte ombokad efter en inställt flygning, och fick du själv köpa nya biljetter?