Trustpilot score Trustpilot score

Vanlige frågor

Generellt

Vad är Flyghjälp

Flyghjälp är i grunden en dansk verksamhet som specialiserar sig på att hjälpa flygpassagerare att inhämta ekonomisk kompensation, som de enligt lag är berättigade till vid förseningar, inställda flyg och överbokningar. Vi har juridisk och saklig expertis inom området och vi erbjuder gratis rådgivning av en av våra jurister genom att ringa +46 10 750 24 03.

När har jag rätt till kompensation?

Avgång EU-bolag Ej EU-bolag
Från EU ja ja
Utifrån EU till EU ja nej
Orsak Under 1 500 km. Mellan 1 500 och 3 500 km. Över 3 500 km.
Försening + 3 timmar 2 470 kr. 3 952 kr. 5 928 kr.
Överbokning 2 470 kr. 3 952 kr. 5 928 kr.
Inställt flyg 2 470 kr. 3 952 kr. 5 928 kr.
Annars 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Varje ärende utvärderas individuellt och vid vissa fall kan extraordinära omständigheter ha rått vilket ger rätt till mindre, alternativt ingen kompensation alls.

Varför använda sig av Flyghjälp?

I förhållande till flygbolagen har man lite makt som passagerare och att få ut kompensation kan vara en lång och besvärlig process. Vi ser många exempel där krav på kompensation blir avvisade på fel grunder och utan lagmässigt stöd.

Vad kostar det?

Om du låter Flyghjälp driva ett fall åt dig, kostar det 30% av den totala inhämtade kompensationen enbart om Flyghjälp vinner fallet. Detta gäller oavsett omfattningen och arbetsbördan ditt fall innebär för oss. Om vi inte lyckas inhämta kompensation kostar det dig därför ingenting.

Vad betalar jag för?

Du betalar för en omsorgsfull, professionell och juridisk behandling av ditt ärende. Har du blivit utsatt för försening som flygbolaget hänvisar till extraordinära omständigheter, undersöker vi fallet närmare oberoende av flygbolaget i den mån det är möjligt. Omständigheter som väderförhållanden eller omfattande avbrott i flygtrafikskontrollen kan vi på Flyghjälp undersöka närmare. Vi böjer oss inte för flygbolagen och om det anses nödvändigt tar vi fallet till rätten, utan extra kostnad.

Finns det en preskriberingstid?

Man har möjlighet att söka kompensation upp till 10 år efter man har upplevt en försening eller inställt flyg. Preskriberingstiden skiljer sig från land till land och är du bosatt i Sverige har du därför upp till 10 år på dig att starta ditt ärende mot flygbolaget.

Hur lång tid går det från att jag startar mitt ärende till att jag får mina pengar?

Varje fall vi behandlar är unikt. I vissa fall kan det dröja upp till en månad, i vissa fall upp till 4 månader. Som utgångspunkt har flygbolagen 6 veckor på sig att acceptera vårt krav, därefter tas ärendet vidare till rättslig instans. Det ligger i vårt intresse att behandla ditt ärende så snabbt som möjligt, varför du kan vara säker på att processen inte blir mer utdragen är nödvändigt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss per mail eller telefon för att höra statusen på ditt ärende.

Jag har redan upprättat kontakt med flygbolaget och krävt min kompensation – kan jag ändå upprätta ett ärende hos Flyghjälp?

Om vi på Flyghjälp anser att du är berättigat till kompensation, kan du starta ett ärende hos oss även om du redan har upprättat ett med flygbolaget. Du kan även starta ett ärende hos oss om du anser att ditt fall har blivit avvisat på fel grunder hos flygbolaget, vi hjälper dig.

Observera att Flyghjälp alltid debiterar 30% av den inhämtade kompensationen när vi behandlar ditt krav. Detta oberoende om du har haft kontakt med flygbolaget sen tidigare.

Det har gått flera månader sedan jag startade ärendet, är mitt ärende bortglömt?

Vi på Flyghjälp strävar efter att bearbeta ditt ärende så effektivt som möjligt, ju tidigare vi avslutar ditt ärende och utbetalar kompensation, desto bättre. Det finns emellertid regler och svarstider utanför vår kontroll som vi på Flyghjälp respekterar. Så snart det finns någon ny information i ditt ärende, informerar vi dig.

Flygbolaget har kontaktat mig och erbjudit ett lägre belopp än det jag har rätt till. Vad gör jag?

När du har anlitat Flyghjälp för ditt ärende, sköter vi all kontakt och informerar dig löpande. Vi kan dock inte förhindra att flygbolaget försöker undgå kontakten med oss. Om du exempelvis blir erbjuden ett presentkort/tillgodokvitto, kontakta alltid Flyghjälp för att rådslå om du ska ta emot denne eller ej. I många fall är detta ett sätt att undgå plikten att utbetala kompensationen som du egentligen har rätt till.

Flygbolaget har avvisat mitt krav – Kan Flyghjälp hjälpa mig?

Hos Flyghjälp har vi vunnit många fall som tidigare har blivit avvisade. Med hänsyn till den juridiska kapacitet och expertis som Flyghjälp besitter, behandlas ofta våra krav mer seriöst vilket ökar chanserna att få din kompensation inhämtad när du startar ditt ärende med oss.

Har du fått ditt krav avvisat och önskar driva ärendet vidare med Flyghjälp, ber vi dig dokumentera eller kommentera detta när du upprättar ditt ärende.

Hur går betalningen till?

I många fall utbetalar flygbolagen hela kompensationen direkt till Flyghjälp. Beloppet förs därefter över till dig med 30% avdraget för Flyghjälps arbete. I samband med detta mottager du naturligtvis ett kvitto för hela transaktionen. I andra fall kan flygbolaget komma att utbetala det totala beloppet direkt till ditt konto, då mottager du en faktura för 30% av den totala inhämtade kompensationen som betalas till oss.

Jag har mottagit min faktura men förstår den inte helt?

Flyghjälps avgift är aldrig högre än 30% av den totala inhämtade kompensationen. Oavsett omfattningen på ditt ärende kommer vår avgift förbli densamma.

Du är alltid välkommen att kontakta vår ekonomiavdelning på bogholderi@flyhjaelp.dk om du har några frågor eller funderingar kring din faktura. Vissa ärenden är mer komplicerade än andra och vi besvarar mer än gärna frågor du kan ha kring dessa. Vi på Flyghjälp tror på ett transparant arbete där du som kund har all rätt att hållas informerad, även efter ett avslutat ärende.

Mitt ärende har blivit avvisat och jag har inte mottagit kompensationen jag anser mig själv vara berättigad till. Vad gör jag?

Vi på Flyghjälp gör en professionell och objektiv bedömning i ditt ärende. Anser vi att du har rätt till din kompensation enligt EU förordning EC 264/2004 kommer vi kämpa för just ditt fall. Detta betyder även att Flyghjälp förbehåller sig rätten att inte ställa orimliga krav till flygbolagen då vissa ärenden saknar stöd av lagstiftningen och därav inte är berättigade till kompensation. Detta kan även innebära att Flyghjälp vid tillfällen kan avstå att skicka krav till rättsliga instanser då vi bedömt dessa som icke-berättigade till kompensation. I dessa fall är det naturligtvis fritt fram att ta fallet vidare på egen hand, utan Flyghjälps hjälp.

Kontaktinfo

Dronningensgade 66, 1420 Köpenhamn

+46 10 750 24 03

hello@flyghjalp.se

facebook.com/flyhjaelp

Telefontider

Om Flyghjälp

Vi hjälper flygpassagerare med att säkra sig ekonomisk kompensation för flygförseningar, inställningar och överbokningar. Vi är experter på områdets juridik och står för kommunikationen med flygbolagen.

    Om oss     Jobb     FAQ    
    Resebyrå     Företag     Fullmakt    
    Privatlivspolicy     Villkor