Flyghjalp-logo-2.png
Flyghjalp-logo-2.png

Försenat eller inställt flyg?

Få upp till 6 000 kr per passagerare

Baseras på EU lagstiftning

Vi driver ditt ärende mot flygbolaget

Kräv din ersättning

Det tar bara 2 minuter att skapa ett ärende

Prova vår kalkylator och se om du är berättigad till ersättning enligt EC 261/2004. Upp till 2 månader efter resan.

Har du redan ett ärende? Följ ditt ärende

Flyghjalp-logo-2.png

Flyghjälp i pressen

Varför välja oss?

 :employees juridiska experter

Christina, Ansvarig för juridisk handläggning

64 juridiska experter

Vi är specialiserade i dina rättigheter som flygpassagerare, och vi står alltid redo till att ta ditt ärende – om nödvändigt hela vägen till domstol.

 Så står du inte ensam

Gustav, Direktör och Jurist

Så står du inte ensam

Det kan vara svårt som enkelperson att vinna över ett flygbolag. Vi hjälper dig och ser till, att du hela tiden är orienterad om, hur ditt ärende går.

 Full kompensation

Johan, Kundservice

Full kompensation

Vårt arvode är på 30 % inkl. moms av den införskaffade kompensationen - även om vi behöver driva ärendet till domstol. Vår tjänst är helt gratis för dig, om vi inte inhämtar någon kompensation.

Så enkelt är det

 Ansök för kompensation

Steg 1

Ansök för kompensation

Att fullgöra vår enkla steg-för-steg ansökan formulär, ger dig en uppskattning över hur mycket kompensation du är berättigad till (kan vara upp till 6340 kr. per passagerare). Under tiden vi skapar ett ärende åt dig, analyserar vi det och hjälper dig sedan att starta med processen.

Steg 2

Hantera ärendet

Efter att ha skapat ärendet, kommer Flyghjälp att hantera det genom att överlåta det till en av våra erfarna juridiska rådgivare, som under hela ärendet kommer att ha kontakt med dig och hålla dig informerad om uppdateringar eller händelser och fråga dig efter ytterligare information om det behövs. Vår vänliga kundservice finns alltid till hands för att hjälpa dig, både när det gäller förfrågningar omkring ditt ärende eller tekniska utmaningar.

  Hantera ärendet
 Slutförande och betalning

Steg 3

Slutförande och betalning

Flyghjälp överför kompensationen direkt till ditt bankkonto. Vinner vi ärendet är vår avgift 30% inkl. moms av kompensationen. Vår tjänst kommer att vara helt gratis för dig, om vi inte vinner.

Support och progress

Anser du att du ska bli kompenserad för påverkan av ditt flyg?

Vi strävar efter att leverera den bästa möjliga servicen, därför hanterar vi allt det ansträngande och krävande jobbet så att våra kunder kan slappna av och ta det lugnt, och se fram emot att vi överför kompensationen. Vi håller dig alltid uppdaterad genom hela ditt ärende, så att du vet hur långt vi har kommit och vilken status ditt ärende har.

Billede v3

Gustav hanterar ditt ärende

Idag från 08 - 16

Flyghjälp tar ärendet till rätten, så du får din kompensation

Våra jurister är experter inom sitt lagområde och sköter all kommunikation med flygbolagen som allt för ofta vidhåller att ”extraordinära omständigheter” har orsakat förseningarna. Vi vet exakt när sådana omständigheter råder och därför gör vi vårt yttersta för du ska få din ersättning.


Vi ser till att vi erbjuder en god service och gör allt för att våra kunder bara ska kunna luta sig tillbaka och vänta på att pengarna ska betalas. Vi håller dig uppdaterad under processen så att du har möjlighet att följa med hur ärendet fortskrider.


Sedan EU-förordningen 261/2004 trädde i kraft har det funnits otaliga tvister mellan flygbolag och passagerare. Under senare år har allt fler domar fallit till passagerarnas fördel.

140.000 flygpassagerare som hjälpts åt
64 Vänliga medarbetare

Bli en del av de över 100,000 passagerare som har
fått rätt till kompensation genom Flyghjälp

Gå med i vår gemenskap

Har du redan ett ärende?